Tillgänglighet för Sala kommuns uppsättning av Open ePlatform

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda de e-tjänster som utvecklats i webbtjänsten Open ePlatform. Här beskrivs hur Sala kommuns uppsättning av Open ePlatform uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Vi är medvetna om att delar av webbtjänsten inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbtjänsten? 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, om du anser att vi inte uppfyller lagens krav eller om du behöver få hjälp att utföra en tjänst som saknar viss funktionalitet för tillgänglighet kan du kontakta oss på följande sätt:

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbtjänstens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs här.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 • Sidan saknar en H1-rubrik.
 • Vissa bilder/ikoner saknar alternativa texter. 
 • Länk saknas för att hoppa över navigationen för användare som navigerar med tangentbordet. 
 • Felmeddelanden kan eventuellt inte läsas upp av alla hjälpmedelstekniker.
 • Vissa länkar saknar en alternativ text.
 • Vissa drop-down-listor saknar beskrivning. 
 • HTML 5 eller WAI-ARIA landmärken används på sidan, men allt innehåll (exempelvis sökfältet) är inte inkluderat.
 • Vissa landmärken har inte unika namn.
 • Vissa landmärken saknar namn.
 • Vissa fält saknar beskrivning. 
 • Vissa select-boxar (radioknappar och kryssrutor) saknar beskrivning. 
 • Radioknappar och kryssrutor är inte grupperade.
 • ID för vissa element är inte unika.
 • HTML används för att styla vissa element.
 • I koden saknas det en definition av vilket språk som används.
 • Vissa länkar saknar mål, exempelvis de som används för att filtrera innehåll.
 • Vissa länkar har samma länktext men olika slutmål.
 • Vissa element uppfyller inte kraven för kontrastfärg. 
 • Vissa element saknar markering i samband med tabbning. 
 • Visst innehåll uppfyller inte kraven för markering för användare som navigerar med tangentbordet. 
 • Vissa element markeras inte vid fokusering. 

Diskussion pågår för hur de ovanstående bristerna ska kunna åtgärdas. 

 

Hur vi testat webbtjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbtjänsten.

Senaste bedömningen gjordes den 21 december 2023. Redogörelsen uppdaterades senast den 21 december 2023.